365 nachten thuis proefslapen - "Niet Goed = Geld Terug"

Uitproberen in uw eigen slaapkamer. Exclusief bij LivingComfort. Meer info

LivingComfort Zorgplan

Naarmate u ouder wordt neemt uw bed een steeds belangrijkere plaats in uw leven in. Op het moment dat u een senioren leeftijd heeft bereikt of door een langdurige ziekte ook overdag op uw bed bent aangewezen moet uw slaapsysteem aan een steeds hoger eisenpakket voldoen. Met als consequentie dat u vaak voor onverwacht hoge kosten wordt gesteld. Een uitgave die voor veel mensen met bijvoorbeeld een oudedagsvoorziening niet is op te brengen. Het LivingComfort Zorgplan voorziet hierbij in een oplossing.

Bekijk de video over het LivingComfort Zorgplan


PerfectCare boxspring

De PerfectCare boxspring is speciaal ontwikkeld voor senioren en patiënten die bedlegerig zijn. De boxspring biedt alle noodzakelijke voorzieningen die bijvoorbeeld de ouder wordende mens aan een bed moet stellen. Het LivingComfort Zorgplan maakt de aanschaf van een dergelijk bed voor vrijwel iedereen financieel realiseerbaar.

Hoe werkt het LivingComfort Zorgplan?

Bestel een Energy+ en/of MediActive product (bijvoorbeeld een matras, bedbodem of kussen) of ClimaBest boxspring en u koopt in plaats daarvan een LivingComfort cadeaubon van dezelfde waarde. De door u bestelde goederen leveren wij dan gratis.

De cadeaubon is niet persoonsgebonden en kent geen vervaldatum. De bon gebruikt u voor de aanschaf van een PerfectCare boxspring. Dat kan nu zijn of over 10 of 20 jaar. De boxspring kan voor uzelf zijn maar ook voor een familielid of bekende. Hierin bent u vrij. Immers betreft het een cadeaubon die u aan iedereen kunt schenken.

Voor een 1-persoons boxspring kunt u tot €1.500 aan cadeaubonnen inleveren. Voor een 2-persoonsuitvoering is het maximale bedrag aan cadeaubonnen vastgesteld op €3.000.


Voorbeeld

U bestelt 2 Energy+ matrassen met een winkelwaarde van €978,- om te gaan proefslapen. Wanneer u deze matrassen wenst te behouden, koopt u voor dit bedrag een LivingComfort cadeaubon uit ons zorgplan. De beide matrassen leveren wij dus gratis.
 Op elk gewenst moment kunt u de cadeaubon inleveren voor de aanschaf van een PerfectCare boxspring. Indien de PerfectCare boxspring bijvoorbeeld €3.500,- kost volgens de prijslijst, dan rekent u als volgt af. €978,- betaalt u met de cadeaubon en €2.522,- door een bankoverschrijving of een andere wettelijke betaalmethode.

 

Peter Trompert
 Algemeen Directeur


Alles voor de beste zorg

Het LivingComfort Zorgplan is niet te mooi om waar te zijn. Met het Zorgplan willen wij een bijdrage leveren om de gezondheidsproblematiek van onze klanten financieel draagbaar te maken.

Op het moment dat u ons het hardst nodig heeft, zijn wij er voor u.

Meer weten? Bekijk de algemene voorwaarden of lees de meest gestelde vragen over de cadeaubon.

De LivingComfort cadeaubon voorwaarden zijn van toepassing op door Sleep to Live Management Services Ltd ("LivingComfort") verkochte cadeaubonnen in het kader van het LivingComfort zorgplan. Door gebruik te maken van een LivingComfort cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door LivingComfort verkochte cadeaubonnen. De betaling van de betaling van de cadeaubon wordt gestort in het garantiefonds van de Stichting LivingComfort. Deze stichting staat los van de leveranciers die aan het LivingComfort Zorgplan zijn verbonden. Op deze wijze bent u ervan verzekerd dat de waarde van de gekochte cadeaubon nooit verloren gaat
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek nummer en kan eenmalig worden ingewisseld. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies dient u zich onmiddellijk te melden bij de klantenservice van LivingComfort. Alleen een originele cadeaubon kan worden gebruikt en dient op verzoek aan LivingComfort te worden verstrekt. Bij verlies of diefstal vervalt in principe uw aanspraak op de cadeaubon. De klantenservice van LivingComfort neemt hierin de eindbeslissing die niet ter discussie kan worden gesteld.
 3. Om een cadeaubon te verzilveren dient u zich te wenden tot de klantenservice van LivingComfort.
 4. De aard en waarde en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uitingen op de cadeaubon. Aan de cadeaubon is geen geldigheidsduur verbonden.  
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door LivingComfort zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen van een PerfectCare boxspring tot maximaal € 1.500,- van de aanschafwaarde van een 1-persoonsuitvoering of € 3.000,- van de aanschafwaarde van een 2-persoonsuitvoering.
 6. De cadeaubon is niet in te wisselen voor andere door LivingComfort aangeboden producten en diensten. Aan de bon zijn voor de houder geen rechten verbonden om tegen gereduceerde kosten of andere gunstige voorwaarden producten of diensten bij LivingComfort aan te schaffen. 
 7. Cadeaubonnen kunnen ook voor openstaande bestellingen gebruikt worden.  
 8. De cadeaubon kan door de oorspronkelijke koper tot 365 dagen na levering worden geretourneerd. In dat geval wordt het volledige bedrag in geld binnen 10 werkdagen terugbetaald aan bedoelde koper. Wanneer van dit recht gebruik wordt gemaakt en er bij de aanschaf van de cadeaubon goederen tegen E 0,- zijn geleverd, dan dienen deze onverwijld en op eerste instructie van LivingComfort aan haar ter hand te worden gesteld. De restwaarde van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en kan uitsluitend worden gebruikt voor volgende bestellingen uit het LivingComfort ZorgPlan.  
 9. Het verschil tussen het totaalbedrag van de bestelling en de waarde van de gebruikte cadeaubon dient betaald te worden met één van de volgende betaalmethoden: creditcard, bankoverschrijving, iDEAL, onder rembours of pinbetaling.  
 10. Het is niet toegestaan de werking van een cadeaubon te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.   
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.  
 12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.  
 13. De cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van de cadeaubon(nen) te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden. 
 14. Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van de LivingComfort cadeaubon of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Living Comfort zal u dan zo snel als mogelijk helpen.
 15. De LivingComfort cadeaubon wordt wereldwijd verkocht en geleverd door Sleep to Live Management Services Ltd, HDS Business Centre 3204 (Cluster M), Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates.

Matras Keuzehulp

 • Altijd het juiste matras
 • Bespaar geld
 • Bespaar tijd
Laten we beginnen